bosbouw

recreatie

natuur

sociaal

organisatie

vrijwilliger

buurtschap

flora

fauna

plannen

foto's

naar
start


 

Vogelkenner Arend Jan Van Dijk stuurt ons een spectaculair verhaal.
Hij telt sinds 1967 broedvogels in Landgoed Boschoord. In totaal zijn daar 107 broedvogelsoorten vastgesteld. 26 soorten laten toename zien zoals de Holenduif, Glanskop en Grote Bonte Specht. Toename geldt ook de soorten die het gebied recent hebben gekoloniseerd o.a. Kleine Bonte Specht, Boomklever en Appelvink . In de loop der jaren is het bos veranderd van naaldbos naar een overwegend gemengd bos. Daardoor veranderde ook de vogelstand. Soorten van loofbos en gemengd bos zijn nu talrijker dan die van naaldbos. Afname is er bij 32 soorten, waaronder Zomertortel, Ransuil, Boompieper en Gekraagde Roodstaart maar--- ze zijn er nog! Korhoen en Fazant zijn inmiddels uitgestorven en de Kneu bijna. Een min of meer stabiele of schommelende stand is er bij 33 soorten, zoals Houtsnip, Groene Specht, Vuurgoudhaan, Fluiter, Kruisbek en Sijs. Download het artikel :
" Aantalsontwikkeling van broedvogels in Boschoord in 1967-2013 "  Klik op 
vogelsartikel
vogels
1.toegenomen: appelvink
vogels
2.toegenomen tot 100 paren
vogels
3.stabiel: wielewaal
vogels
4.afgenomen: ransuil
vogels
5.stabiel: vuurgoudhaan
vogels
6.stabiel: fluiter


naar startpagina